بهبود رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکارآخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد این دستگاه‌ها اندکی بهبود پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، طبق نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۲، شاخص ملی عدد ۴.۷۱ به دست آمده (امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان‌دهنده افزایش جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن (۴.۸۱) است.

در سال ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از میان دستگاه‌های اصلی (بر اساس صدور مجوزهای کسب‌وکار در فهرست ۱۸ دستگاه اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) از سه دستگاه «سازمان بهزیستی کشور»، «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور» بیش‌ترین میزان رضایت را داشته‌اند و در مقابل از سه دستگاه اصلی «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «شهرداری‌ها» و «سازمان امور مالیاتی کشور» کمترین میزان رضایت را نسبت به عملکرد سایر دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در سال ۱۴۰۲، دستگاه‌های اجرایی در استان‌های «خراسان جنوبی»، «کهگیلویه و بویراحمد» و «گلستان» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند و در مقابل دستگاه‌های اجرایی در استان‌های «همدان»، «تهران» و «خوزستان» کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس نتایج طرح در سال ۱۴۰۲، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش‌های خدمات و صنعت، نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

همچنین در بین ۴۴ دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال ۱۴۰۲، سه دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی (فرعی)»، «مرکز آمار ایران (فرعی)» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)» به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی معرفی شده‌اند و در مقابل سه دستگاه اجرایی «بانک‌های دولتی (فرعی)»، «سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی)» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت (اصلی)» دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح بوده‌اند.

انتهای پیامSource link