جلیلی به نفع قالیباف انصراف نمی‌دهدبه گزارش سرویس سیاسی جهان صنعت نیوز، فریدون عباسی، عضو ارشد ستاد جلیلی از محمدباقر قالیباف رییس مجلس. و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواست در مجلس بماند.

عباسی نوشت: بعد از یک دوره چهارساله حضور در مجلس شورای اسلامی و چهار سال متوالی ریاست بر این مجلس و استمرار این ریاست در مجلس فعلی، مناسب است تجربه قانونگذاری های قابل اجرا برای رسیدن به مقدمات تمدن نوین اسلامی در کشور ماندگار شده و رئیس فعلی در مجلس بماند.

منبع: انتخاب

 

سیاسی

Source link