آغاز بهره‌برداری از برج فناوری و نوآوری اصفهانبا حضور روح الله دهقانی، معاون علمی رییس جمهور و استاندار اصفهان، برج فناوری و نوآوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، برج فناوری در زمینی به مساحت ۴۸۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲۳ هزار مترمربع در ۱۴ طبقه احداث شده است.

این برج، محل استقرار دفاتر اداری و تحقیق و توسعه شرکت‌ها و موسسات فناور و همچنین واحدهای ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی فناوری است.

احداث برج فناوری به صورت یک پروژه مشارکتی بخش خصوصی و دولتی انجام شده است.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احداث برج فناوری مشارکت داشته‌اند.

برج فناوری قابلیت استقرار ۷۰ شرکت و موسسه فناور و دانش‌بنیان را دارد و ضمن ارائه خدمات استقرار، خدمات مشاوره، راهبری، بازارسازی و توسعه محصول را به هسته ها و شرکت های فناور مستقر ارائه می دهد.

ارزش سرمایه‌گذاری برج فناوری ۵۰۰ میلیارد تومان است و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و حمایت های استقرار شرکت ها در احداث برج فناوری مشارکت داشته است.

انتهای پیامSource link