انواع مدلهای مشاوره و تفاوت آنها با مرکز مشاره هرمس

آموزش نرم افزار پارسیان در اصفهان
مشاوره روانشناسی یا (کانسلینگ)در این مدل مشاور با فردی سالم و توانا و یا فردی که دارای مشکل است کار میشود . مراجع کننده آسیب دیده و نیازمند کمک است . مشورتهای به صورت تخصصی خواهد بود . تمرکز بر رفع مشکلاتی است که ریشه در گذشته فرد دارد . تمرکز بر اتفاقات ، احساسات و تجربیات گذشته است . اراِئه راهکارهای تخصصی و حل مشکل . فرد از حالت زیر نرمال به نرمال تبدیل میشود .معلم خصوصی ریاضی در اصفهان
مشاور دانش تخصصی و متخصص و صاحب نظر محسوب میشود . دستور کار توسط مشاور تنظیم میشود .مشاور آموزش به فرد سالم و توانا آموزش داده میشود و تمرکز بر انتقال مجموعه ای از دانش و اطلاعات به دانش پذیر است . آموزش در رشته و موضوع خاصی انجام میگیرد . دانش نزد مدرس است و مدرس متخصص محسوب میشود . دستور کار توسط آموزش دهنده (استاد،معلمو….) تنظیم میشود مشاوره منتورینگدر منتورینگ با فرد سالم و توانا کار میشود . مراجع در رابطه با موضوع مطرح شده ، کم تجربه است . انتقال تجربه به فرد مراجع به صورت عملی و غیر رسمی است . از سمت منتور یا رایزن ، ارائه تجربه و پیشنهاد ، نصیحت و راهنمایی براساس تجربه منتور انجام میگیرد . منتور فرد معتمدی ، اغلب مسن تر از مراجع کننده و با تجربه و هدایت گر است . منتور در زمینه ای خاص تبحر و تجربه و دانش دارد . دستور کار توسط منتور تنظیم میشود و مبتنی بر تجربه منتور است .

مرکز روانشناسی و مشاوره اصفهان
مشاوره رشد شخصی در این مدل مشاوره با فرد سالم و توانا کار میشود . فرد خلاق ، توانمند و کامل است . در این فرآیند تمرکز بر هدفگذاری و تشویق مراجع به دستیابی موفقیت های فردی و حرفه ای تکیه بر توانایی و شکوفایی پتانسیل ها است . حرکت مشاور رشد شخصی به سوی آینده است . تمرکز به حال و خواسته ها و تغییراتی است مراجع کننده مشتاق به ایجاد آن است . مشاور رشد شخصی در کنار فرد است برای کمک به حل مسئله توسط خود او نه مشاور. راه حل ارائه نمیشود، راه هر شخص مختص او است و مشاور کمک میکند به یافتن آن راه . فرد توانمند و متخصص مشکل خود است. ممکن است مشاور در رابطه با موضوع مراجع تخصص نداشته باشد . فرد بدنبال رفع مشکلات روانشناختی نیست . فرد به مشاور تکیه نمیکند . ارتباط بین مشاور و مراجع شراکت بین طرفین است . راهبر درونی مراجع پیش برنده جلسات است . فرد سالم به سطوح بالای عملکرد میرسد و این کاری هست که ما در مرکز مشاوره در اصفهان انحام میدهیم

تدریس خصوصی حسابداری در اصفهان

حسابداری اصفهان

خدمات حسابداری در اصفهان

حسابدار در اصفهان

خدمات مالیاتی در اصفهان