پرچم سازمان ملل نیمه افراشته شدبه گزارش سرویس سیاسی جهان صنعت نیوز، به احترام رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شهید جمهوری اسلامی ایران و سایر شهدای سانحه هوایی، پرچم سازمان ملل متحد نیمه افراشته شد و پرچم کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مقرهای این سازمان پایین آمد.

مهر

سیاسی

Source link