ارجاع گزارش نقض اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیهنمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه)، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع  طبیعی و محیط زیست در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس  درباره نقض در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ را با اصلاحات و الحاقات بعدی بررسی کرده و در نهایت با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ضمن ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی در این زمینه، بیان کرد:  باتوجه به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس، در خصوص نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱با الحاقات و اصلاحات بعدی،  گزارش کمیسیون کشاورزی در صحن علنی مجلس قرائت می گردد. نظر به نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط سازمان برنامه و بودجه درخواست مذکور توسط ۶۱ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۱ تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و پس از ان مطابق آئین نامه برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد. محور درخواست ترک فعل از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور نسبت به اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون مذکور بود.

ادامه دارد…Source link