عسل موم دار بخريم يا بدون موم؟

در وعده صبحانه از خوردن کره با مربا خسته شده بود و قصد داشت عسل را جايگزين مربا کند. به مغازه اي رفت تا عسل بخرد. اما در قفسه مورد نظر با تعداد زيادي از عسل هاي موم دار و بدون موم با رنگ هاي تيره و روشن مواجه شد. شنيده بود که عسل تقلبي زياد است. يک عسل با رنگ تيره و موم دار انتخاب کرد. به اين گمان که هر عسلي که با موم عرضه شود و رنگ تيره تري داشته باشد بدون شک طبيعي خواهد بود. اما آيا واقعا اين باور صحت دارد؟

رنگ و طعم ملاک سنجش عسل نيست
عسل براساس اين که از يک يا چند گل تهيه شده باشد داراي انواع تک گل و چند گل است. عسل گل هاي مختلف رنگ و طعم متفاوتي دارند و رنگ آنها از سفيد، کهربايي و حتي قهوه اي و سياه متغير است. عسل هاي روشن طعم ملايم و عسل هاي تيره طعمي تندتر دارند و نمي توان کيفيت و اصالت عسل را بر حسب رنگ و مزه آن شناسايي کرد.

موم مصنوعي در عسل هاي زنبور نديده
براي اين که زنبور براي تهيه موم انرژي زيادي مصرف نکند موم را به شکل صنعتي (مصنوعي) نيز توليد مي کنند و در کندو مي گذارند. در اغلب عسل هاي تقلبي زنبور نديده از موم مصنوعي استفاده مي شود. موم مصنوعي را با پارافين و ترکيبات مشابه تهيه کرده و آن را درون ظروف شيشه اي گذاشته و روي آن عسل مي ريزند.

عسل مصنوعي در بازار
نه تنها موم بلکه عسل را هم به روش مصنوعي توليد مي کنند. شکر، آب، کمي آبليمو و اسانس هاي شيميايي تقليدکننده طعم عسل را با هم مخلوط و حرارت مي دهند. با مقاديري شربت قند، عسل را به غلظت مناسب مي رسانند. با افزودن فروکتوز، شکرک زدن عسل را به تاخير انداخته و با اضافه کردن شربت ذرت، امکان تشخيص آن از عسل واقعي را سخت تر مي کنند.

موم را نجويد
گاهي توصيه مي شود که جويدن موم موجب تقويت دستگاه گوارش و لثه ها مي شود. اما بايد بدانيد داروها و سمومي که عليه بيماري هاي زنبور استفاده مي شود مي تواند در لايه هاي موم رسوب کرده و با جويدن وارد بدن شود.

عسل طبيعي قند کمتري دارد
اغلب عسل هاي موجود در بازار يا از نوع تغذيه اي هستند يعني زنبور علاوه بر شهد گل ها و گياهان از شربت و شکري که در مجاورت کندو قرار داده مي شود، عسل توليد مي کند يا از نوع تقلبي و زنبور نديده است. اين عسل ها قند بالايي داشته و فوق العاده براي بيماران ديابتي و افراد چاق مضر است. اما عسل هايي که به روش طبيعي تهيه شده اند با در نظر گرفتن قند محصول براي ديابتي ها منع مصرف ندارد.

تفاوت شکرک عسل طبيعي و تقلبي
عسل طبيعي هم شکرک مي زند، اما با انواع تقلبي آن تفاوت هايي دارد. عسل طبيعي به مرور زمان کدر و ته نشين شده و شکرک آن مانند شکرک شيره خرما نرم و در زير دندان احساس نمي شود و در دهان بسرعت مايع مي شود. اما شکرک عسل تقلبي مثل نبات سفت و بسختي با قاشق جدا شده و دانه هاي شکر در زير دندان حس مي شود.

عسل وحشي خوب يا بد؟
عسلي که زنبور، آن را داخل کندو توليد نکرده و موم آن روي تنه درختان يا شکاف سنگ ها و صخره ها توليد شده باشد عسل وحشي نام دارد. زنبورهاي وحشي ظاهري متفاوت دارند و در کشور ما جثه اي بسيار کوچک تر از زنبور عسل معمولي و در برخي مناطق آفريقايي چند برابر بزرگ تر از زنبور عسل هستند.

عسل براي کودکان ممنوع!
اين نوع عسل چون به روش طبيعي و ارگانيک توليد مي شود حاوي بيشترين ميزان مواد مغذي است. باکتري خطرناک کلستريديوم بوتولينوم مي تواند از طريق لاروهاي مرده زنبور وارد عسل شود و به همين دليل مصرف عسل به کودکان زير يک سال که سيستم ايمني ضعيفي دارند توصيه نمي شود.