لاغر شدن

اولين قدم براي رسيدن به وزن ايده آل خواب کافي شبانه، صبح زود بيدار شدن، خوردن صبحانه، ناهار، شام و ميان وعده طبق يک رژيم غذايي اصولي است.
قدم بعدي پياده روي روزانه آن هم 40 دقيقه در روز و استفاده از دمنوش های گياهی است که گويا قرار است جلوي اشتهاي کاذبم را بگيرند و جايگزين خوبي براي قهوه هاي پر از شکر من مي شوند.
اگر بخواهم صادق باشم بدون شک رژيم گرفتن لااقل براي من چالش بسيار بزرگي است بويژه وقتي به برگه رژيم و وعده ها نگاه مي کنم. البته همسر جان معتقد است اين برنامه غذايي يک هفته اي نه تنها سخت نيست بلکه با يک تنوع غذايي مناسب همه گروه هاي غذايي را در بر گرفته و محال است احساس گرسنگي کنم، اما به هر حال من براي پشت سر گذاشتن اين چالش نياز به انگيزه هاي قوي دارم؛ از حمايت خانواده و دوستان گرفته تا اراده بزرگوار و ترازوي محترم… هفته آينده تجربياتم را درباره اين رژيم غذايي لاغري با شما در ميان مي گذارم.