آموزش زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی در تبریز و ارومیه

* آموزش زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی در تبریز و ارومیه توسط خانم بهاه مسائلی مدرس زبان انگلیسی با 14 سال سابقه در زمینه آموزش مکالمه و مکاتبات بازرگانی

*آموزش زبان بازرگانی انگلیسی و اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل

*آموزش مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی و اصطلاحات انگلیسی تجارت بین الملل

*آموزش مکاتبات بازرگانی بین المللی و اصطلاحات بازرگانی به زبان انگلیسی در تبریز و ارومیه

برای شرکت در کلاس های  آموزش زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی در تبریز و ارومیه با شماره 09137932055 تماس بگیرید

نامه نگاری انگلیسی بازرگانی و تجاری

در کلاس های آموزش زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی توسط خانم بهاره مسائلی کلیه نکات نامه نگاری انگلیسی بازرگانی و تجاری آموزش داده میشود.